: 153027
NAPISZ DO NAS:@ - oficer prasowy

Funkcjonariuszem odpowiedzialnym za kontakty Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy z mediami jest :asp. szt. Iwona Mazur


tel. (71) 38-88-233

tel. kom. 0694438826iwona.mazur@trzebnica.wr.policja.gov.pl


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencje od dziennikarzy.

Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych

Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu